Reis deg etter slaget
Et prosjekt fra Landsforeningen For Slagrammede


LFS hovedoppgave er å hjelpe slagrammede å reise seg igjen etter et hjerneslag.
Riktig rehabilitering, så snart som mulig etter akuttfasen på sykehus, er viktig for å komme seg igjen.  Alle har rett til helsehjelp.

Kommunen din har ansvar for at du skal få hjelp, men dessverre må du være forberedt på at du kanskje må ta initiativ selv.

Det enkleste er å gå ti fastlegen som bør vite hvordan man kan få rehabilitering av ulike slag.
«Reis deg etter slaget» er en informasjonskampanje støttet av Extrastiftelsen.

     Filmer om behov som mange slagrammede har og hvilken rehabilitering som kan passe. De gjør det lettere for deg å se hvilke behov du har.
•    En praktisk huskeliste som du kan laste ned og skrive ut. I den kan du krysse av hvilke problemer og behov du har.
      Ta med huskelisten til fastlegen for å sikre at legen oppfatter dine problem riktig! Det er viktig for at legen skal klare å skrive en god søknad om
       hjelp og rehabilitering for deg.
•    Filmsnutter om sentrale tema i kampanjen «Reis deg etter slaget» som blir gjennomført i 2018 av LFS.
•    Linker til informasjon om rehabiliteringssentere.
Reis deg etter slaget

«Reis deg etter slaget!» Å hjelpe slagrammede å komme tilbake til et godt hverdagsliv etter et hjerneslag er jo LFSs hovedoppave, så vi er veldig glade for at Extrastiftelsen har gitt oss midler til dette prosjektet.

En prosjektgruppe i LFS har jobbet med forberedelsene siden sommeren 2017 og produsert filmer og informasjonsmateriell og planlagt aktiviteter.
Hensikten er å vise slagrammede, pårørende og helsepersonell hva slags problemer man kan ha etter et hjerneslag, slik at det er lettere å bli bevisst på egne behov og formidle dette til fastlegen når man søker om rehabilitering.

Vårens aktiviteter vil innbefatte publisering på nett av informasjonsfilmer, markedsføring ved hjelp av filmsnutter på sosiale medier, og mange stands- og møteaktiviteter i regi av lokallagene rundt om i landet.

Følg med på Facebooksiden til Landsforeningen for slagrammede og på slag.no!


Problemer med språk- og taleutfordringer etter et slag

Flere slagrammede og en lege forteller om sine problemer med å snakke og forstå og hvilken hjelp man kan få, blant annet av logoped og lege.
Problemer med syn og hørsel etter et slag

Her viser flere slagrammede og en lege om vanlige problemer med syn og hørsel. Du får tips om rehabiliteringstjenester og hjelp.

Klikk her for å se film om vanlige behov og gode råd om rehabilitering!


Problemer med kroppen etter et slag

I denne filmen viser og forteller slagrammede og en lege om vanlige problemer med kroppen. Du får råd om rehabilitering, trening og hvordan man søker om støtte for hjelpemidler.

Klikk her for å se LFSs film om vanlige behov slagrammede kan ha og hvordan man sikrer seg hjelp!

Usynlige skader og kognitiv svikt etter slag

Flere slagrammede og en lege forteller om problemer med hukommelse, mental kapasitet og andre usynlige skader som følge av slag. Du får vite litt om rehabilitering og hvordan dette kan trenes opp og om hjelpemidler som letter hverdagen.


Klikk her
for å se film om behov og gode råd om rehabilitering! 

Tretthet, depresjon og personlighetsforandringer etter slag

I denne filmen forteller flere slagrammede og en lege om mangel på energi, motivasjon, utfordringer med temperamentet og psykiske problemer. Du får vite litt om nyttig hjelp og tips om hvordan hverdagen kan bli lettere.


Klikk her
for å se film om behov og gode råd om rehabilitering!  

Hvordan og hvor kan man få hjelp til rehabilitering etter slag

Her får du verdifull informasjon om hvor man kan få hjelp til rehabilitering, hvem som har ansvaret og hva du må regne med å gjøre selv. Du får vite litt om nyttig informasjon på LFSs nettsider www.slag.no, huskelisten og hva LFSs likepersoner kan bidra med.

Klikk her for å se film om å sikre at legen kan skrive en riktig søknad.


Huskeliste til legen

Last ned denne listen, skriv den ut og fyll den ut hjemme i fred og ro, da står du mer forberedt når du kommer til legen.

Klikk på bildet for å laste ned filen i .PDF format
(Filen åpnes med Adobe Acrobat reader)

Tidligere kampanje
Trykk på bildet for å se forrige kampanje.LFS er 30 år i år og drives av slagrammede og pårørende, har du noe du lurer på, ta kontakt, vi kan slag.

Om filmene
Landsforeningen for slagrammede, LFS, har i sitt prosjekt «Reis deg etter slaget» produsert en serie korte filmer om, med og for slagrammede. Hensikten er å vise hva slags problemer man kan ha etter et hjerneslag, slik at det er lettere å bli bevisst på egne behov. I filmene gir vi også råd om hvordan man kan få hjelp for å komme tilbake til et godt hverdagsliv.
 
Takk til Unicare Bakke, ansatte og brukere som har stilt opp på filmopptak; spesielt til Kai Lislerud og Inger Berit Haugstad som begge jobber hardt for å reise seg etter slaget. Takk også til Elizabeth Farbrot og Inge Christiansen som har stilt opp som skuespillere.
 
Suzanne Schønkopf i Bravissimo AS har produsert filmene i nært samarbeid med LFS, med støtte fra Extrastiftelsen.
 
Filmene har underteksting på norsk. Trykk på undertekstsymbolet i nedre høyre hjørne av filmruten!